Nazorg

Na de uitvaart moeten er door de nabestaanden heel wat formaliteiten en financiële regelingen getroffen worden. In het hoofdstuk “Veelgestelde vragen” onder het menu "varia" op deze site kan u reeds heel wat info bekomen. Wij van uitvaartzorg D’hondt staan u uiteraard graag bij met raad en daad. Bij zeer specifieke of uitzonderlijke vragen en indien u dat wenst, stellen wij u graag voor aan onze consulent met specialisatie erfrecht en financiële planning. 

Indien u nood heeft aan geestelijke nazorg teneinde het rouwproces beter te verwerken, kunnen wij u eveneens gespecialiseerde hulp aanbieden en u in contact brengen met ervaren professionals.